Baza Polskich Kaskaderów Filnowych

pismo z dn 30.03 2010

Nowe regulacje prawne

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi regulacjami prawnymi. Plik dostępny na następnej stronie

AKTUALNIE WAŻNE LICENCJE.PISMO MKiDN

WYMAGANIA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WYDANIE LICENCJI

W ZAWODZIE KASKADER FILMOWY

PODSTAWY PRAWNE WYDAWANIA LICENCJI